Általános vásárlási feltételek

I. Távszerződés

Megrendelésének beküldésével vagy elküldésével a Bizalom Expressz Kft. vásárlója lesz.

A megrendelés átvételével illetve e-mailes vagy telefonos visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Bizalom Expressz Csomagküldő és Kereskedelmi Kft., székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48. (Adószám: 14015681-2-41, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-884869, Ügyfélszolgálat: 1066 Budapest, Ó utca 4., telefon: 06 (1) 301 0141, fax: 06 (1) 301 0142; e-mail: bizalomexpressz@bizalomexpressz.hu) mint Szállító, valamint Ön, mint Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szolgáltató köteles futárszolgálat útján, a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket, az ott megadott módon, az ott megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott vagy beküldött Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, valamint utánvétel választása esetén a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő/futár részére kifizetni.
A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás kért napja előtti nap délelőtt 10 óráig a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06 (1) 301 0141-es telefonszámon.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

II. Vételár

A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Amennyiben feltüntetésre került szállítási díj, az mindig tartalmazza a csomagolási költséget és az általános forgalmi adót is. A vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban.

III. Fizetési feltételek

A kiválasztott termék vételárának kifizetése jelenleg a Vevő döntése alapján 3 (három) különböző módon történhet.

  • 1. Termék átvételekor a futárnak (utánvétel).
  • 2. Előreutalással a 10700653-22694005-51100005 bankszámlaszámra (CIB Bank Zrt.), így a futár csak a terméket viszi ki.
  • 3. Online módon bankkártyával, így a futár csak a terméket viszi ki.

Minden esetben a névre szóló gépi számla a termékhez csomagolva kerül kiküldésre.

IV. Szállítási információk

A termék kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli valós címre kerülhet kiszállításra.

Külföldi megrendeléseket jelenleg ezen az oldalon nem áll módunkban fogadni. 
Az Európai Unió országaiból a www.avemarshop.eu oldalon várjuk megrendeléseiket.  

A szállítás jelenleg a GLS futárszolgálat közreműködésével történik, leghamarabb a megrendelés visszaigazolását követő 48 órán belül.

Nyáron, az Országos Meteorológiai szolgálat által előre jelzett hőségriadó napjaiban a termék kiszállítása thermodobozban (hőszigetelő lapokkal bélelt kartondoboz) jégakkuval vagy fagyasztott ásványvízzel történik.

Kiszállítási napok: minden héten kedden, szerdán vagy csütörtökön (kivétel ünnepnapok). 

V. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A vevő az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a fogyasztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Bizalom Expressz Kft. a teljes fizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.

A Bizalom Expressz Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

VI. Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy vásárlási adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.